Tydzień głośnego czytania w Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej

pozytywkaCzytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała! Wiedzą o tym i nauczyciele, i uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej. Ewa Nieściór, bibliotekarka starowiejskiej biblioteki, głośno czytała dzieciom fragmenty „Detektywa Pozytywki” Grzegorza Kasdepke.

Więcej na www szkoły: http://www.starawies2.szkola.pl/246-cala-polska-czyta-dzieciom-czytamy-i-my

Rzecznik Praw Dziecka podarował bibliotece książki

Fot. E. Winiarczyk
Fot. E. Winiarczyk

W ostatnim czasie Oddział Pedagogiczny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie wzbogacił się o nową literaturę dotyczącą praw dziecka w różnych aspektach. Są to pozycje stanowiące między innymi zbiór dokumentów  z zakresu prawa, a dotyczących dzieci. Znajdziemy tu zbiory dokumentów powstałych w ramach ONZ i Rady Europy. Kolejną grupę stanowią pozycje dotyczące, np. prawa dzieci do edukacji, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, ochrony dziecka będącego świadkiem w sądzie, ochrony dzieci przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych, a także zasady bezpiecznej opieki nad dzieckiem w rodzicielstwie  zastępczym. Cały cykl literatury z tego zakresu został zapoczątkowany w 2012 r., który był ogłoszony „Rokiem Korczaka”. Wtedy też wydano po raz kolejny największe dzieła Janusza Korczaka : „Jak kochać dziecko”, „Prawo dziecka do szacunku”. Książki czekają w bibliotece pedagogicznej (budynek CECH-u, ul. Lubelska 2, tel. 81 5611145, e-mail: pedagogiczna.bychawa@gmail.com

(Autor: Jolanta Przech)