Regionalia

– książki  o Lubelszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem Bychawy i okolic
– prace  autorów związanych z regionem, np. miejscem urodzenia
– czasopisma lokalne: Gazetę Bychawską, Głos Ziemi Bychawskiej; Panoramę Powiatu – numery bieżące i archiwalne
– kartoteka regionalna czyli informacje o regionie w postaci wycinków prasowych z różnych czasopism.
– prace licencjackie, magisterskie…
– zdjęcia
– dokumenty życia społecznego

Skip to content