Mieczysława Demska-Trębacz – „Muzyczny pejzaż Lubelszczyzny. Dwory i dworki”

alt

Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2005
Kultura muzyczna ziemian, osiadłych na terenach między Wisłą a Bugiem, ukazana jest w niniejszej książce w oparciu o relacje utrwalone we fragmentach przez świadków wydarzeń artystycznych.Fakty i zjawiska z dziedziny życia muzycznego w tej książce zostały osnute wokół relacji Koźmianów i ich krewnych; rodu, którego matecznikiem od końca XVIII wieku był gwór w Gałęzowie.


Skip to content