Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie

cropped-literackie-spa-miejska-biblioteka-publiczna-w-bychawie-500.png

Godziny otwarcia
• pn. wt. czw. pt. 9-17
• środa 9-19
• sobota 8-15

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie z Doradcą Edukacyjnym 16 listopada 2010 r. w godz. 11.00-16.00 w Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie.
Projekt „Z nami zaplanujesz swój rozwój” to kampania informacyjna promująca formalne kształcenie ustawiczne wśród dorosłych mieszkańców województwa lubelskiego. Jest realizowany przez Centrum Usług Marketingowo-Szkoleniowych „iKnow.pl” w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy w zakresie formalnego kształcenia ustawicznego, jego kierunków i form w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy. Chcemy także:

    * zwiększyć świadomość na temat korzyści płynących z uczenia się przez całe życie
    * zachęcić do większej aktywności w podnoszeniu kwalifikacji, zwłaszcza wśród osób w trudnym położeniu na rynku pracy
    * promować edukację przez całe życie także na terenach wiejskich
    * przybliżyć regionalną ofertę edukacyjną skierowaną do osób dorosłych
[www.zaplanujrozwoj.pl]