Marta Kubiszyn – „ŚLADAMI ŻYDÓW. LUBELSZCZYZNA”

alt

Producent: Stowarzyszenie Panorama Kultur, Lublin 2011
Publikacja „Śladami Żydów. Lubelszczyzna” ma na celu przybliżenie w syntetyczny sposób bogatej historii i dziedzictwa kulturowego Żydów w województwie lubelskim. Nadano jej formę przewodnika turystycznego, który pozwala na autorskie podejście do prezentowanego materiału.W książce opisano historię i dziedzictwo kulturowe Żydów w 100 miastach i miasteczkach Lubelszczyzny, m.in. w Bychawie.

Skip to content