aktualnie jesteśmy otwarci od poniedziałku do soboty pn. wt. czw. pt. 9-17 | środa 9-19 | sobota 8-15

Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa, tel. 815661076, biblioteka.bychawa@gmail.com

Elżbieta Przesmycka – „Przeobrazenia zabudowy i krajobrazu miasteczek lubelszczyzny”

altWydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2004
Autorka podjęła próbę przedstawienia zmian w zabudowie i krajobrazie miasteczek Lubelszczyzny na tle uwarunkowań historycznych. Przedmiotem rozważań są miasta o wielkości do 25 tysięcy mieszkańców leżace między Wisłą i Bugiem. Autorka analizuje istniejące układy urbanistyczne i zabudowę małych miast powstałe na przestrzeni wieków, ze szczegółowym uwzględnieniem zmian zachodzących w okresie międzywojennym i powojennym.
Celem finalnym pracy, założonym przez autorkę, jest propozycja stworzenia mechanizmów chroniących obszary zabudowane miasteczek i ich krajobraz w oparciu o aktualne międzynarodowe zasady współczesnego kształtowania europejskiej przestrzeni zbudowanej, ochrony krajobrazu kulturowego, zarządzania i planowania dziedzictwa, zachowania tradycji miejsca.

Skip to content