Dzieje Bychawa

Pod red. Ryszarda  Szczygła. Bychawa 1994
Jedyna dotychczas monografia Bychawy, obejmująca okres od pradziejów do 1944 roku, uzupełniona kalendarium ważniejszych wydarzeń za lata 1944 -1994 oraz studiami z historii lecznictwa w rejonie Bychawy od 1935 r. i oświaty bychawskiej od  1918 r. do współczesności.