Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie

cropped-literackie-spa-miejska-biblioteka-publiczna-w-bychawie-500.png

Godziny otwarcia
• pn. wt. czw. pt. 9-17
• środa 9-19
• sobota 8-15

Chopin – poeta fortepianu

Wszystkie dzieci z kl. II i III szkół podstawowych zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy o Fryderyku Chopinie, największym polskim kompozytorze. Czy wiecie, że 1 marca obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin Chopina? Odpowiedzi na pytania konkursowe znajdziecie – bez trudu – w Oddziale dla Dzieci.
A oto pytania:
1. W jakiej miejscowości urodził się F. Chopin?
2. Pierwszym nauczycielem muzyki 6-letniego Fryderyka był
3. Jakie utwory muzyczne Chopin komponował (wymień trzy różne)
4. Z Żelazowej Woli rodzina Chopinów przeprowadziła się do:
5. Wymień 2 kraje (państwa), w których Fryderyk koncertował :
6. Czym Chopin zajmował się w Paryżu?
7. Która z sióstr Chopina opiekowała się nim w ostatnich tygodnia życia?
8. W jakim mieście znajduje się grób Fryderyka Chopina?
9. Gdzie spoczywa serce Chopina?
10. Na pamiątkę geniuszu Chopina co 5 lat odbywa się w Warszawie

 

„Fryderyk Chopin – poeta fortepianu”
Regulamin konkursu wiedzy dla dzieci
1.Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie przy współpracy Redakcji „Głosu Ziemi Bychawskiej”
2.Konkurs jest adresowany do uczniów kl. II i III szkół podstawowych
3.Celem konkursu jest przybliżenie postaci Fryderyka Chopina
4.Zestawy pytań konkursowych są dostępne w Oddziale dla Dzieci MBP w Bychawie, filiach bibliotecznych: w Bychawce i Starej Wsi, redakcji GZB oraz na  stronie internetowej www.biblioteka.bychawa.pl
5.Czas trwania konkursu: od 1 marca do 20 kwietnia 2010 r.
6.Odpowiedzi na pytania wraz z danymi osobowymi ( imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, nazwa szkoły) należy dostarczyć do Biblioteki lub redakcji GZB bądź przesłać pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna; ul. Piłsudskiego 34; 23-100 Bychawa. Decyduje data stempla pocztowego.
7.Losowanie nagród odbędzie się 23 kwietnia 2010 r. w siedzibie Biblioteki. Ogłoszenie wyników losowania zostanie zamieszczone na łamach GZB oraz stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie