Regionalia

– książki  o Lubelszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem Bychawy i okolic– prace  autorów związanych z regionem, np. miejscem urodzenia– czasopisma lokalne: Gazetę Bychawską, Głos Ziemi Bychawskiej; Panoramę Powiatu – numery bieżące i archiwalne– kartoteka regionalna czyli[…]

Kontynuuj czytanie …