Zofia Helena Cholszewska. Poetka z Bychawki.

Zofia Helena Cholszewska, urodziła się w 1907 r. w Bychawce. Tutaj się wychowała, tutaj pobierała nauki w szkole powszechnej, tutaj mieszkała przez wiele lat. W 1969 r. przeprowadziła się do Lublina. Mało kto wie, że była poetką. Jej wiersze, przechowywane w rodzinnym archiwum, dopiero teraz, po latach, zostaną pokazane szerszemu gronu odbiorców: rodzinie, sąsiadom, mieszkańcom Bychawki, regionalistom i całemu światu!

Promocja tomiku wierszy  Zofii Heleny Cholszewskiej odbędzie  się w niedzielę, 20 października 2019 r. o godz. 15.00 w Bibliotece w Bychawce.

Zapraszamy

Skip to content